Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Ludowa Straż Bezpieczeństwa

Ludowa Straż Bezpieczeństwa  konspiracyjna organizacja zbrojna o charakterze milicji partyjnej, tworzona od jesieni 1943 z oddziałów terytorialnych Batalionów Chłopskich; politycznie podporządkowana Centralnemu Kierownictwu Ruchu Ludowego; organizacją kierował Centralny Wydział L.S.B.; kierowniczymi ogniwami terenowymi były wydziały: wojewódzkie, powiatowe i gminne; komendant gł.: S. Koter („Poręba”); L.S.B. ochraniała działalność SL „Roch”, zapewniała porządek społ. na wsi, wypełniając zadania określone przez Kierownictwo Walki Cywilnej; w skład organizacji weszła większość garnizonów oraz oddziałów partyzanckich i oddziałów specjalnych Batalionów Chłopskich (ponad 200), które nie podlegały wcieleniu do AK; 1944 L.S.B. liczyła kilkadziesiąt tys. członków skupionych w załogach obwodowych, gminnych i gromadzkich, gł. w okręgach: kieleckim, lubelskim i krak.; IX 1945 L.S.B. została rozwiązana (wraz z BCh).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.