Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lud Polski

Lud Polski, Lud Polski w Emigracji  radykalna emigr. organizacja zawiązana 1835 w Wielkiej Brytanii przez grupę secesjonistów z TDP; w skład L.P. weszły Gromady: Grudziąż, Humań i Praga; skupiał gł. byłych żołnierzy powstania listopadowego 1830–31, przeważnie pochodzenia chłopskiego; czołowymi działaczami organizacji byli m.in. S. Worcell, T. Krępowiecki, Z. Świętosławski; głosił hasła równości społ. i likwidacji własności w duchu utopijno-komunist., utrzymywał bliskie kontakty z bryt. czartystami; brak oparcia w kraju nie pozwolił odegrać organizacji poważniejszej roli; po 1840 działalność L.P. osłabła wskutek sporów wewn. i narastających tendencji rel.-mistycznych; 1846 został rozwiązany.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.