Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Lewiatan

Lewiatan (łac.< hebr., ‘kręty’), potwór morski wspomniany kilkakrotnie w Biblii; w biblijnych Psalmach unicestwiony przez Boga w zamierzchłych czasach. W Księdze Hioba pokazany jako niezwyciężony wróg człowieka. W tradycji talmudycznej i ludowej przedstawiany w postaci ogromnej ryby, która stanowić będzie pokarm sprawiedliwych po przyjściu Mesjasza.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.