Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Kwartet Smyczkowy w getcie warszawskim

Kwartet Smyczkowy – działający w getcie warszawskim. Udział brali: Z. Bokser – I skrzypce, D. Krakowski – II skrzypce, M. Girguski – altówka i J. Messer – wiolonczela.

  • Fuks, Straty; tenże, Muzyka ocalona.
  • L.T. Błaszczyk, „Żydzi w kulturze muzycznej działający na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”, książka wydana dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.