Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau

Jüdisch-Theologisches Seminar in Breslau – (Fränkelscher Stiftung) - wyższa szkoła rabinacka oraz seminarium kształcące nauczycieli religii mojżeszowej we Wrocławiu, działające w 1854-1938. Założone dzięki funduszom pochodzącym z legatu radcy handlowego i prezesa tamtejszej gminy żydowskiej J. Fränkla. Organizację i kierowanie placówką powierzono J. Fränklowi. W momencie otwarcia w seminarium prowadzono trzy oddziały: siedmioklasowy rabiniczny (mający uprawnienia studiów uniwersyteckich), przygotowawczy, do którego przyjmowano uczniów kwalifikujących się do wyższych klas gimnazjum pruskiego, oraz studium nauczycielskie. Oddział drugi i trzeci były trzyletnie. Seminarium nauczycielskie zamknięto z powodu braku kandydatów już w 1867, oddział przygotowawczy w 1887. JTS. miało charakter ortodoksyjny, niemniej wykładowcy wprowadzali stopniowo niektóre metody nauczania ukształtowane w środowiskach postępowych. Uczono głównie literatury talmudycznej i homiletyki; po Fränklu przedmioty te wykładał L. Lazarus (1875-1879), a następnie (do 1882) D. Jael, oraz historii, którą do 1891 wykładał sławny historyk H. Graetz, a po nim M. Braun. Wśród słuchaczy byli także przybysze z ziem polskich. Pierwsza promocja rabinów odbyła się w 1862. 1851-1938. JTS wydawało „Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums", poświęcony badaniom religioznawczym i historycznym. Pod koniec XIX w. uczelnia znacznie straciła na renomie.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.