Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Judaizm ortodoksyjny

Judaizm ortodoksyjny – ogólna nazwa określająca żydowskich tradycjonalistów, którzy odrzucili XVIII-wieczne reformy religijne i nie podzielają poglądów oraz praktyk judaizmu konserwatywnego i reformowanego. Dzieli się na nowoczesną ortodoksję, która uznaje kodeksy halachiczne, lecz akceptuje także życie świeckie, i ultraortodoksję, która odrzuca wartości epoki współczesnej. Jej symbolami są charakterystyczny strój i język jidysz.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.