Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Izraelska Partia Komunistyczna, Moked

Izraelska Partia Komunistyczna, Moked – powstała 1948 jako kontynuatorka KP Palestyny, utworzonej 1920 z połączenia 2 partii komunistycznych –  żydowskiej i arabskiej; od 1965 Nowa Partia Komunistyczna (Rakata); 1977 weszła w skład utworzonego przez siebie Demokratycznego Frontu na rzecz Pokoju i Równości, który 1991 stał się partią polit. (Hadasz), jednoczącą komunistów i socjalistów; opowiada się za wycofaniem Izraela z ziem okupowanych i utworzeniem państwa palestyńskiego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.