Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Jizkor-buch, sefer ha-zikaron

Jizkor-buch, sefer ha-zikaron (jid. i hebr., księga pamięci) – monografia społeczności żydowskiej od czasu jej osiedlenia w danym mieście aż do Zagłady. Księgi tego rodzaju są publikowane przez ziomkostwa głównie w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Argentynie.

Fragment książki Eleonory Bergman „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku” za zgodą Autorki i Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do wykorzystania tekstu na innych stronach internetowych.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.