Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Gwardia Ludowa (GL)

Gwardia Ludowa (GL) – konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR), utworzona w 1942 r. Głównym deklarowanym celem GL było wywołanie powstania zbrojnego (mobilizowanie społeczeństwa do masowej, czynnej walki przeciwko Niemcom), powiązanego z działaniami wojennymi Armii Czerwonej. Funkcję Dowództwa GL pełnił Sekretariat (Trójka Kierownicza) KC PPR, który kierował działalnością bojową przez jednego z jej członków (m.in. 1942 — B. Mołojec Edward). Organem wykonawczym dowództwa był Sztab Główny, szefami sztabu byli: M. Spychalski (Marek), F. Jóźwiak (Witold). GL tworzono wykorzystując struktury organizacji lokalnych PPR — każdy członek partii był gwardzistą. W 1942 r. zorganizowano obwody: I — warszawski, II — lubelski, III — radomski (od 1943 radomsko-kielecki), IV — krakowski, V — łódzki, VI — śląski oraz lwowski (do 1943, następnie podporządkowany sowieckiemu ruchowi partyzanckiemu). Jesienią 1943 GL liczyła 6–7 tys. członków prowadziła sabotaż gospodarczy i dywersję, zdobywała broń i środki finansowe, przeprowadzała akcje odwetowe (X 1942 i VII 1943 w kawiarni warszawskiej Café Club), od maja 1942 organizowała oddziały partyzanckie (jesienią 1943 liczyły one ok. 1,5 tys. osób, w tym żołnierze Armii Czerwonej). Organ prasowy: „Gwardzista”. W styczniu 1944 r. GL przemianowano na Armię Ludową.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.