Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Gubernie zachodnie

Gubernie zachodnie – kraj zachodni, rosyjska nazwa urzędowa ziem dawnej Rzeczypospolitej wcielonych w wyniku rozbiorów do Rosji. Tereny litewsko-białoruskie zwane guberniami północno-zachodnimi lub krajem północno-zachodnim, Ukrainę – guberniami południowo-zachodnimi lub krajem południowo-zachodnim. Przed 1840 r. stosowano również nazwy: gubernie białoruskie bądź gubernie litewskie. Początkowo gubernie zachodnie zachowały niektóre formy administracji z czasów polskich, następnie (zwłaszcza po 1831) likwidowane w celach unifikacyjnych. Terytorium określane mianem gubernie zachodnie podlegało kilkakrotnie zmianom podziału administracyjnego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.