Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Grzebieniarstwo

grzebieniarstwo – na ziemiach słowiańskich znane zapewne od okresu rzymskiego, w średniowieczu stało się popularnym rzemiosłem uprawianym na wsi, a od późnego średniowiecza także w miastach. W Polsce odrębne cechy grzebieniarzy istniały w XVI w. w Gdańsku, Krakowie, Lwowie i Poznaniu, w XVII w. także w Toruniu. W 1. połowie XIX w. fabryki grzebieni rogowych powstały m.in. w Warszawie i Lublinie. Grzebieniarstwo zanikło w XX w. — zastąpiła je produkcja grzebieni z tworzyw sztucznych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.