Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Grynderstwo

Grynderstwo [niem. Gründer „założyciel”] – pospieszne zakładanie kapitalistycznych przedsiębiorstw (głównie spółek akcyjnych, niekiedy fikcyjnych), zwykle o niewystarczającym zabezpieczeniu kapitałowym, mających na celu szybkie osiągnięcie wysokich zysków (tzw. grynderskich). Charakterystyczne dla okresów dobrej koniunktury, rozpowszechnione zwłaszcza w końcu XIX i na początku XX w.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.