Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Grupa Krakowska

Grupa Krakowska – ugrupowanie artystyczne o charakterze awangardowym, działające w Krakowie w latach 1932–1937, reaktywowane w 1957 roku. Skupiało młodych artystów (ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) o zróżnicowanych postawach artystycznych (bliskich zarówno abstrakcjonizmowi, jak i ekspresjonizmowi oraz surrealizmowi), zaangażowanych w działalność politycznej Lewicy Akademickiej (część członków należała do Komunistycznej Partii Polski i do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej). W skład Grupy Krakowskiej wchodzili: Sasza Blonder, Blima Grünberg, Maria Jarema, Leopold Lewicki, Stanisław Osostowicz, Szymon Piasecki, Bolesław Strawiński, Jonasz Stern, Henryk Wiciński, Aleksander Winnicki. Wystawy: Lwów 1933, Krzemieniec 1934, Kraków 1935. Do reaktywowanej Grupy Krakowskiej weszli, oprócz dawnych członków – Jaremy i Sterna – m.in.: Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor, Alfred Lenica, Adam Marczyński, Kazimierz Mikulski, Erna Rosenstein, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski. Swoje prace Grupa Krakowska prezentuje głównie na wystawach w Galerii Krzysztofory, a także za granicą.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.