Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Goralenvolk

Goralenvolk [gorạ:lnfolk] – niemiecka akcja tworzenia ruchu separatystycznego wśród górali na Podhalu, prowadzona w latach 1939–1944, polegała na próbie wyodrębnienia tzw. narodowości góralskiej (podhalańskiej) jako rzekomo niepolskiej. Goralenvolk miała być jednym ze sposobów rozbicia jedności narodowej Polaków. Bezpośrednimi organizatorami akcji, prowadzonej w imieniu władz niemieckich, byli 2 mieszkańcy Zakopanego: reichsdeutsch W. Wieder i volksdeutsch H. Szatkowski. Współpracę z Niemcami podjęła także grupa działaczy przedwojennego Związku Górali (przemianowany na Goralenverein, prezes J. Cukier), którzy w 1942 r. weszli do Komitetu Góralskiego (Goralischer Komitee, przewodniczący, goralenführer — W. Krzeptowski). Wprowadzono nauczanie tzw. języka góralskiego (nie polskiego) w 2 szkołach zakopiańskich, wyodrębniono „narodowość” góralską w czasie spisu ludności oraz specjalne dowody osobiste (tzw. góralskie kenkarty), podjęto też próbę stworzenia „legionu góralskiego” (przy oddziałach SS). Do współpracy zdołano skłonić niewielką liczbę osób. Ogółem kenkarty góralskie odebrało 18% uprawnionych.

Bibliografia: 

  • S. Leczykiewicz Konfederacja Tatrzańska, Warszawa 1976;
  • Podhale w czasie okupacji 1939–1945, Warszawa 1977.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.