Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Główny Urząd Ziemski

Główny Urząd Ziemski – organ administracji rządowej, założony 22 lipca 1919 r. w celu przeprowadzenia reformy rolnej i przebudowy ustroju rolnego. Działał za pośrednictwem utworzonych 6 lipca 1920 r. w ramach Głównej Komisji Ziemskiej — okręgowych i powiatowych urzędów ziemskich. Do jego kompetencji należały wszystkie sprawy związane ze stosunkiem własności w rolnictwie, m.in.: parcelacja (głównie prywatne), komasacja, melioracja, likwidowanie służebności, podział wspólnot, osadnictwo. Zlikwidowany w 1921 r., jego uprawnienia przejęło powołane 6 lipca 1923 r. Ministerstwo Reform Rolnych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.