Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Główny Urząd Powierniczy Wschód, Haupttreuhandstelle Ost

Główny Urząd Powierniczy Wschód – Haupttreuhandstelle Ost [hạupttroihantszel ost] – urząd niemiecki 1939–1945 zajmujący się konfiskatą mienia obywateli polskich na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy (z wyjątkiem gospodarstw rolnych i leśnych oraz dzieł sztuki) i administrowaniem nim do czasu przejęcia go przez nowych, niemieckich właścicieli. Siedziba w Berlinie, ekspozytury w Ciechanowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu (z filią w Łodzi) i od 1941 r. w Białymstoku. Do 1942 Haupttreuhandstelle Ost przejął m.in. ponad 200 tys. przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i transportowych oraz ponad 290 tys. parcel.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.