Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Główny Urząd Likwidacyjny (GUL)

Główny Urząd Likwidacyjny (GUL) – urząd na prawach ministerstwa, powołany 31 stycznia 1919 r. w celu oszacowania strat poniesionych przez Polskę w wyniku I wojny światowej i przeprowadzenia szacunków wynikających z udziału ziem polskich w majątku państw zaborczych, uzyskania odszkodowań dla obywateli polskich i państwa oraz zwrotu utraconego mienia, dóbr, dzieł sztuki; X 1920–VII 1924 przy GUL istniała Komisja Rewindykacyjna, która zajmowała się wyszukiwaniem, przejmowaniem i przywożeniem do kraju majątku polskiego wywiezionego do Niemiec, Austrii i Węgier. W 1927 r. GUL włączono do Ministerstwa Skarbu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.