Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Get

Get (hebr., dokument urzędowy, rozwód) – list rozwodowy, który według prawa żydowskiego (halachy) mężczyzna musi wręczyć kobiecie, aby doszedł do skutku rozwód. Dokument ten zawiera imię mężczyzny i jego patronim oraz imię kobiety i jej patronim, a także stwierdzenie, że odtąd może ona wyjść za kogoś innego. Aby dokument był ważny, musi być opatrzony datą oraz podpisami świadków (zwykle dwóch).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.