Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Generalna Federacja Pracy

Generalna Federacja Pracy, sanacyjna centrala związkowa o charakterze syndykalistycznym, utworzona w 1928 r. z Wydziału Robotniczego Związku Naprawy Rzeczypospolitej. W 1928 r. skupiała 6 związków i ok. 700 członków, 1930 — 11 związków, 181 oddziałów i ponad 40 tys. członków. Główne wpływy: Górny Śląsk i Warszawa, organ prasowy — dwutygodnik „Solidarność Pracy” (od XII 1926 w Warszawie), od 1929 „Solidarność Robotnicza” (Katowice), 1930 — „Syndykalista”. Siedziba władz mieściła się w Warszawie. Prezesi: E. Ruszczewski (do III 1929), G. Zieliński, wiceprezesi: B. Wojciechowski, M. Prus, sekretarz B. Gawlik, redaktor J. Szurig. Generalna Federacja Pracy w 1931 r. weszła w skład Związku Związków Zawodowych.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.