Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Gemara

Gemara (hebr. gamar – kończyć) – w judaizmie zbiór komentarzy i rozwinięć uzupełniających zagadnienia z podstawowego opracowania prawa żydowskiego Miszny. Na Gemarę składają się opinie uczonych żydowskich, zwanych amoraitami, którzy działali ok. 250–500 w ośrodkach Palestyny i Mezopotamii (dawnej Babilonii). Gemara jest napisana głównie w języku aramejskim. Oprócz materiału halachicznego został w niej bogato zaprezentowany także materiał hagadyczny. Gemara wraz z Miszną składa się na Talmud. Jest wydawana w dwóch częściach: pierwsza to kolekcja wypowiedzi amoraitów palestyńskich (Gemarą palestyńską; część Talmudu Jerozolimskiego), druga to zbiór opinii amoraitów babilońskich (Gemarą babilońską; część Talmudu Babilońskiego).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.