Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A

Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A., Gdynia–America Line (GAL), spółka akcyjna utworzona w 1930 r. przez Żeglugę Polską i duńskiego armatora The East Asiatic Company Limited, z siedzibą w Gdyni. Do października 1934 r. działała pod nazwą Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe S.A. Linie Gdynia–Ameryka. Kapitał zakładowy w wys. 9 mln zł początkowo należał w 52% do rządu polskiego, w 48% do strony duńskiej, do 1939 r. prawie w całości znalazł się w rękach państwa polskiego. GAL koncentrowały się na przewozach pasażerów, głównie emigrantów, oraz organizowaniu wycieczek morskich. W 1939 r. dysponowały 8 statkami, m.in. nowoczesnymi transatlantykami: Batory, Chrobry, Piłsudski i Sobieski, które w czasie II wojny światowej służyły w Międzyalianckim Komitecie Żeglugowym. Podczas wojny GAL działały w Wielkiej Brytanii (w 1945 r. dysponowały 24 statkami), w 1946 wznowiły działalność w Gdyni, w 1950 r. weszły w skład Polskich Linii Oceanicznych.

H. Dehmel Gdynia–Ameryka Linie Żeglugowe S.A. 1930–1950, Gdańsk 1969.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.