Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie

Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie – stowarzyszenie propagujące nowoczesne metody gospodarstwa wiejskiego, założone we Lwowie w 1845 r. (statut zatwierdzony już 1829), (od 1919 pod nazwą Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski), działało do 1939 roku. Działało w Galicji Wschodniej, skupiało ziemian, oficjalistów, a od schyłku XIX w. także zamożnych chłopów. Organizowało kursy rolnicze, wykłady, zajmowało się zakładaniem stacji zarodowych, importem rasowego bydła, publikowało pisma fachowe (m.in. „Rolnik” 1867–1914 i 1916–1939). W 1849 r. założyło pierwszą w Galicji szkołę rolniczą w Łopuszce, w 1856 r. średnią szkołę rolniczą w Dublanach. Od 1868 r.  subwencjonowane przez rząd i władze autonomiczne. W 1869 r. zdecentralizowane, tworzyło oddziały terenowe z osobnymi zarządami (1913 – 1932 oddziały z 5,8 tys. członków). Na czele G.T.G. stał Komitet, prezesi m.in.: L. Sapieha (do 1861) i A. Sapieha (1875–1900). Od 1919 r. działało jako Towarzystwo Gospodarskie Wschodniej Małopolski, w 1922 wchłonięte przez Małopolskie Towarzystwo Rolnicze.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.