Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Galicyjska Kasa Oszczędności

Galicyjska Kasa Oszczędności – instytucja oszczędnościowo-kredytowa w Galicji. Utworzona w 1844 r. we Lwowie z inicjatywy społecznej, pierwsza tego rodzaju instytucja w Galicji. Niska dolna granica wkładów sprawiała, że była dostępna także dla mniej zamożnych. Udzielała m.in. kredytu hipotecznego oraz pod zastaw ruchomości i papierów wartościowych, kredytowała (zwłaszcza w końcu XIX i na początku XX w.) m.in. górnictwo ropy naftowej i przedsięwzięcia przemysłowe, dotowała także instytucje społeczne i kulturalne. Sukcesy G.K.O. przyczyniły się do powstawania podobnych instytucji w Galicji (w 1914 r. ogółem 53 kasy) i do popularyzacji idei oszczędzania. W 1902 r. z jej inicjatywy utworzono Związek Kas Oszczędności. Wkłady G.K.O. wzrosły z 1,9 mln koron — 1844 do 28,3 mln — 1884 i 115 mln — 1917. Istniała do 1923 r.

Księga pamiątkowa kas oszczędności w Galicji, wydana z powodu 25-lecia istnienia Związku Polskich Kas Oszczędności we Lwowie, Lwów 1927.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.