Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Tygodnik Wielkopolski”

„Tygodnik Wielkopolski”  czasopismo nauk., lit. i artyst., wyd. 1870–74 w Poznaniu; zał. z inicjatywy W. Bełzy, W. Ordona, K. Kanteckiego i E. Calliera (pierwszy wydawca i redaktor); 1872 „T.W.” połączył się z „Sobótką” (1869–71); od 1872 faktyczny redaktor — W. Olendzki; od 1874 wydawca i redaktor — W. Chotomski; organ liberalno-demokr. inteligencji wielkopol., wiele uwagi poświęcał tematyce nar. (gł. powstańczej), wiązał nadzieje wolnościowe z ruchem rewolucyjnym, służył zacieśnianiu kontaktów między zaborami; wśród współpracownków: M. Bałucki, W. Kętrzyński, E. Orzeszkowa, J. Ochorowicz, K. Libelt.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.