Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Tygodnik Warszawski”

„Tygodnik Warszawski”  tygodnik społ.-polit., wyd. 1945–48 w Warszawie przez Kurię Metropolitalną Warsz.; skupiał środowisko związane z SP oraz działającą w okresie okupacji chrześc.-demokr. organizacją „Unia”; polemiczny i opozycyjny (w miarę przyzwolenia cenzury) wobec powojennej rzeczywistości i polityki władz, postulował oparcie życia polit. w Polsce na zasadach społ. nauki Kościoła katol.; publikował artykuły poświęcone roli i miejscu katolicyzmu społ., teksty lit. i krytycznolit.; 1948 część redakcji została aresztowana, a pismo zlikwidowane (ukazało się 145 numerów); redaktorzy: ksiądz Z. Wądołowski, ksiądz Z. Kaczyński, J. Braun.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.