Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Tygodnik Polski”

„Tygodnik Polski”  emigr. czasopismo kult.-lit., wyd. 1943–47 w Nowym Jorku; kontynuacja „Tygodniowego Przeglądu Literackiego Koła Pisarzy z Polski” (1942–43); wzorowany na formule „Wiadomości Literackich”, zamieszczał artykuły poświęcone integracji pol. środowiska lit. w USA, dialogowi pol.-amer., walce o wolność i suwerenność Polski, obronie wolności sztuki i nauki; także teksty prozatorskie, poetyckie, poezja, szkice i felietony pisarzy, którzy po 1939 znaleźli się poza krajem (nie tylko w USA); stałe rubryki m.in.: „Tydzień polityczny”, „Złote karty polskiego czasopiśmiennictwa”, „Kronika polsko-amerykańska”, „Tygodnik dla kobiet”; wśród autorów m.in.: J. Lechoń, J. Wittlin, K. Wierzyński, Z. Kosidowski (tworzący zespół redakcyjny), a także m.in.: M. Wańkowicz, W. Iwaniuk, M. Hemar, W. Broniewski; do końca 1943 subwencjonowany przez rząd pol. w Londynie, zawieszony z powodów finansowych; redaktor nacz. m.in.: zespół (1943–44), J. Lechoń (1944–45).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.