Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przyszłość”

wychodzący we Lwowie (1892-1899) tygodnik w języku polskim, organ stowarzyszenia narodowo-żydowskiego Mikra Kodesz, należącego do ruchu Chowewej Cijon. Pierwszym redaktorem pisma był A. Korkis, ostatnim H. Gabel, a wydawcą A. Stand.

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.