Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przemysł i Handel”

miesięcznik poświęcony problematyce gosp., wyd. 1920–39 w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Skarbu, od 1930 jako „Polska Gospodarka”; koncentrował uwagę na zagadnieniach krajowych, informował o stanie gospodarki pol., miał bogaty dział zagraniczny, zamieszczał przeglądy statyst. oraz informacje na temat ustawodawstwa gosp.; redaktor nacz. W. Gieysztor, Cz. Peche, W. Szuring.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.