Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Warszawski”

„Przegląd Warszawski”  miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. 1921–25 w Warszawie (jako kontynuacja „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki” 1920–21); problematyka z różnych zakresów humanistyki; wśród współpracowników wybitni uczeni (A. Brückner, J.S. Bystroń, T. Kotarbiński, S. Ossowski, W. Tatarkiewicz, T. Zieliński); wydawca W. Kościelski, redaktorzy: W. Borowy, S. Kołaczkowski (1923), M. Treter (od 1924).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.