Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Tygodniowy”

„Przegląd Tygodniowy”  tygodnik społ.-kult., wyd. 1982–94 i po 1995 w Warszawie; adresowany do inteligencji o poglądach centrolewicowych; współcz. tematyka polit., kult., obyczajowa; reportaże, wywiady; redaktorzy nacz.: A. Rowiński (do 1983), A. Howzan (1984–91), H. Kowalik-Ciemińska, B. Supińska; nakład ok. 80 tys. egz.; po rozłamie 1999 w zespole redakcyjnym jego część zał. nowy tygodnik o podobnym profilu pod nazwą „Przegląd” (redaktor nacz. J. Domański), zbliżony do SLD.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.