Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”

„Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”  tygodnik społ.-kult., wyd. 1866–1905 w Warszawie; odegrał doniosłą rolę w ukształtowaniu programu i postaw filoz.-ideol. przedstawicieli pozytywizmu warsz.; na jego łamach rozegrały się w latach 70. zasadnicze batalie „młodej prasy” (gł. publicysta w tym okresie — A. Świętochowski, artykuły My i wy 1871, Praca u podstaw 1873, Nasze drogi polityczne 1876); gł. współpracownicy: P. Chmielowski, L. Mikulski, J. Ochorowicz, B. Limanowski, E. Przewóski); 1883–89 tygodnik stał się legalną trybuną krytyków i publicystów bliskich marksizmowi (m.in. B. Białobłocki, L. Krzywicki, B. Limanowski); w 2. poł. lat 80. i w latach 90. został zdominowany przez zwolenników naturalizmu (ukazał się m.in. pierwodruk powieści G. Zapolskiej Kaśka Kariatyda 1885); założyciel, wydawca i redaktor A. Wiślicki (1877–78 zastępował go Świętochowski).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.