Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Społeczny”

„Przegląd Społeczny”  tygodnik nauk., lit., społ. i polit., wyd. 1906–07 w Warszawie; kontynuacja „Głosu”; pismo o radykalnym obliczu, dające wyraz poglądom lewicowej inteligencji; zajmował się przede wszystkim zagadnieniami społ.-polit. i ekon., w mniejszym stopniu kult.-lit.; do współpracowników należeli m.in.: S. Brzozowski, L. Belmont, Z. Nałkowska, W. Nałkowski, L. Choromański, J. Brun; redaktorzy: J.W. Dawid z żoną Jadwigą; zawieszony; kontynuacja pod nazwą „Społeczeństwo”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.