Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Poznański” (1894–1896)

„Przegląd Poznański”  tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. 1894–96 w Poznaniu; organ grupy młodej inteligencji; zbliżony do Ligi Nar.; przeciwstawiał się germanizacji, ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi, akcentował łączność ponadzaborową całego narodu pol.; szerzył ideologię nar.-demokr.; propagował najnowsze prądy eur. w literaturze, nauce i sztuce, upowszechniał założenia ideowo-artyst. modernizmu; zapoznawał m.in. z twórczością pisarzy tzw. Młodej Skandynawii (O. Hanssona, H. Ibsena, A. Strindberga), a także M. Maeterlincka i G. Hauptmanna; wśród współpracowników m.in.: A. Asnyk, P. Chmielowski, J. Kasprowicz, K. Tetmajer, G. Zapolska, K. Kelles-Krauz, L. Krzywicki, W. Nałkowski, S. Żeromski; redaktor W. Rabski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.