Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Poznański” (1845–1865)

„Przegląd Poznański”  czasopismo polit.-kult., wyd. 1845–65 w Poznaniu; reprezentując kierunek konserwatywno-klerykalny, „P.P.” występował przeciw wszelkim tendencjom wolnościowym; drukował utwory i krytykę lit., które były utrzymane w podobnym duchu; interesował się tylko twórcami wybitnymi; z pisarzy emigracyjnych najżyczliwiej oceniał Z. Krasińskiego, z krajowych — W. Pola i K. Ujejskiego; redagowany początkowo przez J. Koźmiana, od 1857 przez jego brata Stanisława Egberta.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.