Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Naukowy. Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony”

„Przegląd Naukowy. Literaturze, Wiedzy i Umnictwu Poświęcony”  czasopismo nauk.-lit., wyd. 1842–48 w Warszawie; zasłużył się zwłaszcza w dziedzinie krystalizacji myśli demokr. i postępowej krytyki lit.; w pierwszym okresie kształtowany przez osobowość E. Dembowskiego, pełnił funkcję nieoficjalnego organu ugrupowań związanych z podziemnymi spiskami rewolucyjnymi; zamieszczano rozprawy z zakresu filozofii, zwłaszcza heglizmu, historii, nauk społ., literatury, także liczne utwory (gł. poet.) utrzymane w duchu wolnościowym (m.in. R. Berwińskiego, W. Wolskiego, R. Zmorskiego); po odejściu Dembowskiego przez pewien czas zachowywał radykalizm, współpracował z entuzjastkami; w klimacie represji polit. stopniowo ulegał liberalizacji; do współpracowników należeli m.in.: H. Kamieński, J. Majorkiewicz, K.W. Wójcicki, N. Żmichowska; redagowany przez H. Skimborowicza i Dembowskiego (do VIII 1843).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.