Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Kupiecki”

organ Krakowskiego Stowarzyszenia Kupców, od 1929 Organ Związku Stowarzyszeń Kupieckich Małopolski Wschodniej, tygodnik wydawany 1919-1939, początkowo skromnego charakteru, stopniowo powiększał objętość i wzbogacał treść. Zawierał informacje bieżące, dokumenty, publicystykę i ogłoszenia, zwłaszcza firm żyd. Kolejnymi redaktorami byli H. Schenker, J. Susser, B. Seiden.

Jerzy Tomaszewski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.