Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Przegląd Handlowy”

tygodnik poświęcony sprawom handlu, przemysłu i finansów, wydawany 1927-1939 jako organ Centrali Związku Kupców w Warszawie; 1927-1928 miało dodatek w jęz. jidysz („Handełs-Blat"). Redaktorem naczelnym był M. Zajdenman, dyrektor CZK. Jedno z najpoważniejszych czasopism gospodarczych w Polsce, zamieszczało bieżące informacje dotyczące zagadnień krajowych (zwłaszcza handlu) i zagranicznych, publicystykę z tej dziedziny oraz ogłoszenia (zwłaszcza firm żyd.). Poprzednikami były: 1919-1920 tygodnik „Der Sojcher" (Kupiec; redaktor H. Isz), 1922-1925 nieregularny (formalnie miesięcznik) „Biuletyn Centrali Związku Kupców" (redaktor M. Zajdenman). 1919-1923 pod tym samym tytułem ukazywał się nieżydowski dwutygodnik wydawany przez Zgromadzenie Kupców m. Lublina, w 1923 przekształcone w Stowarzyszenie Kupców Polskich Oddział na Województwo Lubelskie.

Jerzy Tomaszewski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.