Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Prosto z mostu”

„Prosto z mostu”  tygodnik lit.-artyst., wyd. 1935–39 w Warszawie; związany z obozem nar.; został utworzony z dodatku lit. do dziennika „ABC” jako pismo konkurencyjne w stosunku do „Wiadomości Literackich”; redaktor S. Piasecki; kierunek ideol. nadawali pismu publicyści: Piasecki, W. Wasiutyński, J. Mosdorf, ponadto J. Dobraczyński, A. Nowaczyński, W. Pietrzak, K. Zbyszewski, K.I. Gałczyński i in.; pismo początkowo o kierunku dość umiarkowanym, z czasem agresywnie nacjonalistyczne, ksenofobiczne (wystąpienia antysemickie) i faszyzujące, w wyniku czego utraciło kilku czołowych współpracowników i członków redakcji (m.in. J. Andrzejewskiego, K. Irzykowskiego, Z. Kossak-Szczucką, B. Micińskiego).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.