Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Pologne Littéraire, La”

„Pologne Littéraire, La” – miesięcznik wyd. w języku fr., 1926–36 w Warszawie przez A. Bormana i M. Grydzewskiego (redaktor nacz.); pismo w założeniu eklektyczne, związane z „Wiadomościami Literackimi” (wspólna redakcja, zbliżony krąg współpracowników, podobna szata graficzna); popularyzowało i propagowało pol. kulturę i literaturę poza granicami kraju; część materiałów drukowano w języku ang., niem., wł.; wśród współpracowników zagranicznych m.in. K. Krejči, P. Cazin.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.