Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Polnische Bibliothek”

„Polnische Bibliothek” – dwumiesięcznik lit., wyd. 1787–88 w Warszawie; publikowana w języku niem. przez Ch.B. Steinera, nawiązywała do tradycji pomor. czasopism uczonych; zawierała informacje o życiu nauk., rozprawy hist., zwłaszcza związane z Polską; wiele uwagi poświęcano literaturze, publikowano recenzje i przekłady m.in. utworów: I. Krasickiego, A. Naruszewicza, F.D. Kniaźnina, F.N. Golańskiego, S. Staszica; „P.B.”, z którą współpracowali gł. uczeni toruńscy, jest cennym źródłem poznania dziejów oświec. krytyki literackiej.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.