Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Pamiętnik Warszawski”

„Pamiętnik Warszawski”  czasopismo społ.-kult., wyd. 1929–31 w Warszawie (kwartalnik, od 1930 miesięcznik); redaktor W. Berent, od 1930 L.H. Morstin; podejmował zagadnienia kultury i literatury nar. na szerokim tle eur.; skupiał wśród współpracowników wybitnych pisarzy, uczonych i krytyków (m.in.: P. Choynowski, M. Dąbrowska, Z. Przesmycki, poeci grupy Skamander, W. Borowy, A. Brückner, S. Ossowski).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.