Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Pamiętnik Naukowo-Literacki. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki”

„Pamiętnik Naukowo-Literacki. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki” – (1850 podtytuł „Pismo literaturze, umiejętnościom i sztuce poświęcone”), dwumiesięcznik, wyd. 1849–50 w Wilnie przez R. Podbereskiego; w centrum zainteresowania twórców pisma znajdowała się krytyka lit., prezentowana najczęściej w formie dyskusji; zamieszczano utwory lit., zwłaszcza poezje W. Syrokomli i E. Żeligowskiego, oraz głosy w sporze między zwolennikami romantyzmu i realizmu; wśród współpracowników dominowali publicyści „Gwiazdy”.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.