Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Myśl Narodowa”

„Myśl Narodowa”  czasopismo społ.-kult.-polit., wyd. 1921–39 w Warszawie; początkowo (do 1925) organ teoret. ND, koncentrujący uwagę gł. na problematyce polit., w późniejszym okresie ewoluował ku formule tygodnika podejmującego zagadnienia polit., społ., kult.-lit., interpretując je ze stanowiska prawicy nar., co powodowało, że jego program był oceniany jako tożsamy ze stanowiskiem ND; redaktor nacz. Z. Wasilewski (1925–39).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.