Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Museion”

„Museion”  miesięcznik poświęcony literaturze i sztuce, wyd. 1911–13 w Krakowie i Paryżu; redaktor L.H. Morstin i W. Kościelski; występując przeciw estetyce modernist., pismo propagowało powrót do tradycji klas.; zamieszczano liczne przekł. z literatury gr. i rzymskiej, klasyków fr.; zajmowano się twórczością Sz. Szymonowica i J. Kochanowskiego, a ze współczesnych: L. Staffa (poety szczególnie cenionego za zwrot ku klasycyzmowi), W. Korab-Brzozowskiego, K.H. Rostworowskiego, G. Daniłowskiego, A. Struga; wiele uwagi poświęcano sztukom plast. (m.in. liczne reprodukcje na wkładkach); współpracownicy m.in.: K. Morawski, T. Sinko, A. Potocki, J.A. Lauterbach, Z. Lubicz-Zaleski.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.