Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Moje Pisemko”

„Moje Pisemko” - ilustrowany tygodnik dla dzieci, wyd. 1902–15 i 1919–36 w Warszawie; założycielką i pierwszą red. (do 1905) była A. Szycówna, następnie 1906–36 (z przerwą wojenną) M. Buyno-Arctowa; pismo miało oddziaływać na wychowanie dziecka, m.in. odpowiednio dobranymi lekturami (zamieszczano moralizujące powieści w odcinkach); wśród współprac. m.in. Or-Ot, M. Dynowska, A. Domańska.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.