Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Miesięcznik Literacki” (1966-1990)

„Miesięcznik Literacki” - czasopismo społeczno-kulturalne i literackie, wyd. 1966–1990 w Warszawie. Nazwą nawiązywało do „Miesięcznika Literackiego” wyd. 1929–1931. Zamieszczało teksty prozatorskie i poetyckie, eseistykę lit. i artyst., przeglądy literatury światowej, artykuły i materiały z zakresu najnowszej historii. W dziale Archiwum ogłaszało listy wybitnych pisarzy oraz wykłady pisarzy poświęcone sztuce lit., poruszało problematykę socjol. oraz zagadnienia współcz. myśli lewicowej i marksistowskiej. Od 1969 przyznawało nagrody w zakresie eseistyki literackiej. Wśród współpracowników m.in.: E. Bryll, S. Grochowiak, J. Przyboś, J. Putrament, E. Stachura, W. Terlecki, K.T. Toeplitz. Redaktor naczelny: W. Sokorski, A. Lam.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.