Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Miesięcznik Literacki” (1929–1931)

„Miesięcznik Literacki” - czasopismo społeczno-kulturalne, wyd. 1929–1931 w Warszawie, nieoficjalny organ KPP; red. A. Wat, współred.: W. Broniewski, J. Hempel, S.R. Stande, A. Stawar. Rozwijał i popularyzował poglądy radykalnej lewicy na literaturę i sztukę, opowiadał się m.in. za programem literatury faktu. Pismo zostało zawieszone przez cenzurę.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.