Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Merkury”

„Merkury” - czasopismo informacyjno-publicystyczne, wydawane w okresie powstania listopadowego 1830–1831 w Warszawie. W połowie 1831 zajęło krytyczne stanowisko wobec sposobu prowadzenia działań militarnych przeciw wojskom rosyjskim, efektem czego było pobicie redaktora naczelnego S. Psarskiego, przez oficerów działających na polecenie gen. J. Skrzyneckiego, który miał powiedzieć: „Tam gdzie jest wolność druku, musi być również wolność kija”. Wydarzenie to wywołało dyskusję na temat zakresu wolności prasy w ostatniej fazie powstania listopadowego.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.