Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Merkuriusz Polski”

„Merkuriusz Polski”, właśc. „Merkuriusz Polski Nowy, ale Dawnemu Wielce Podobny”  emigr. czasopismo kult.-lit., wyd. od 1955 w Londynie wraz z dodatkiem „Życie Akademickie”; organ grupy młodych pisarzy emigr., którego protektorem było Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Pol. na Uchodźstwie; publikowało teksty poet. i krytycznolit., prozę, publicystykę dotyczącą bieżących wydarzeń w kraju i na emigracji; po 1956 w piśmie pojawiły się głosy polemiczne wobec polit. charakteru emigracji londyńskiej; jesienią 1958 Zjazd Zrzeszenia Studentów rozwiązał redakcję pisma, co spowodowało jego likwidację w dotychczasowym kształcie ideowym; kontynuacja „Kontynenty”; redaktorzy nacz.: F. Śmieja (1955–58), A. Czerniawski (od 1958).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.