Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Melitele. Noworocznik”

„Melitele. Noworocznik”  almanach lit., t. 1–2 wyd. 1829–30 w Warszawie przez A.E. Odyńca, t. 3 — 1837 w Lipsku przez J.N. Bobrowicza, redagowany przez Odyńca; zał. z myślą o prezentacji dorobku lit. pisarzy współcz., w praktyce popularyzował twórczość romantyków; zawierał m.in. pierwodruki utworów A. Mickiewicza (np. 1829: Czaty, Niepewność, Farys), debiutancką powieść poet. J. Słowackiego Hugo (1830, bezimiennie), poezje J.B. Zaleskiego (m.in. poemat Rusałki, duma hist. Czajki), K. Gaszyńskiego, S. Goszczyńskiego, J. Korsaka, Odyńca; wypowiedzi programowe J.L. Żukowskiego Wyjątek z pisma o pieśniach ludu i S. Witwickiego O poezji i krytykach dwie rozmowy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.